ÖGONLÄKARE
  • Uppföljning och behandling av ögonsjukdomar t.ex. glaukom.
  • Undersökning då det finns ögonsjukdomar i släkten.
  • Synintyg för körkort både för lägre och högre behörighet.
  • Utredning av synnedsättning.
  • Utredning och behandling av ögonbesvär t.ex. röda ögon, gruskänsla, sveda eller rinnande ögon.
  • Säljer ej glasögon.

Ögonläkare dalarna. Gynekolog dalarna. Ögonläkare Rättvik. Gynekolog Rättvik. Läkarmottagning Rättvik.

GYNEKOLOG

  • Utredning och behandling av gynekologiska besvär och sjukdomar.
  • Gynekologisk hälsokontroll inklusive transvaginalt ultraljud, kostnad för prover t.ex. cellprov tillkommer.
  • Behandling av klimakteriebesvär.  
  • Utför ej graviditetskontroller.


Ögonläkare dalarna. Gynekolog dalarna. Ögonläkare Rättvik. Gynekolog Rättvik. Läkarmottagning Rättvik.